Wat Overblijft - Flanders Field museum

Ieper, 2009

De jachtvelden langsheen de Rupel

Noeveren - Manifest, 2018

Roodhuid - Kazerne Dossin

2016-2017

Tentoonstelling en boek

Zebrastaat - Gent, 2018

Atelier Gesprek - Kaften

Atelier Gesprek - 2015

Renaat Breampaviljoen - Middelheim Antwerpen, 2010

opgenomen en bewerkt door Julien Vandevelde © cavalier seul